Web Tabanlı Tarih Öğretimi

0
1318

BİT araç ve yöntemlerinin eğitim ve öğretime yaptığı katkılar birçok araştırma Tarafından ortaya konulmuştur. BİT araçları öğrencilerin ilgilerini arttıran, onları Öğrenme surecine aktif bir şekilde katan ve öğrenmenin daha verimli bir şekilde Gerçekleşmesi sağlayan yeni materyal ve yöntemlerin geliştirilmesine imkan Sağladıkları gibi, bilgi kaynaklarına ve öğretim materyallerine ulaşmanın çok daha hızlı, kolay ve ucuz olmasının yolunu açmıştır.

Bilgisayar teknolojisinin insan hayatını en çok etkileyen boyutlarından birisi olan İnternet, tarihsel bilginin üretilmesi, yayılması ve paylaşılması (veya tüketilmesi) konusunda da önemli bir değişim getirmiştir.

Bu değişim kaçınılmaz bir bicimde Tarih öğretimini de etkilemektedir. İnternetin tarih öğretimine getirdiği en önemli yenilik çok daha fazla ve çeşitli bilgi ve belgeye, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamasıdır. Web siteleri aracılığıyla tarihi kaynaklar, Belgeler ve bilgiler sanal olarak insanların kullanımına sunulmaktadır.

Öğrencilerin tarih dersinde zorlanmalarının en önemli sebeplerinden birisi bilgi yoğunluğudur. Ayrıca fazlasıyla bilgi merkezli bir tarih öğretimi tarihsel becerileri ve eleştirel düşünmeyi geliştirmeyi engelleyebilir. 

Bu sorunlar özel olarak tarih öğretimine yönelik web sitelerinin hazırlanmasının önemini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin onların seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, bilgi ve belgelerin iyi bir bicimde düzenlendiği ve sunulduğu, öğrenci çalışmaları için yol gösterici öğeler içeren web sitelerinden çok verimli bir şekilde yararlanabildikleri görülmüştür (Kobran, 2001).

Ayrıca web siteleri hakkında öğrencilere rehberlik edebilecek sitelere de ihtiyaç vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde hazırlanan http://historymatters.gmu.edu Bu tur web siteleri için iyi bir örnektir. Bu web sitesi lise ve üniversite öğrencilerinin ve tarih öğretmenlerinin web kaynaklarını güvenli ve etkin bir bicimde kullanabilmeleri için yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Site sadece Amerika Tarihi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Öğrenciler sitede bulunan arama motoruyla herhangi bir konudaki web sitelerinin adreslerine ulaşmaktadırlar. Bu siteler önceden konunun uzmanları tarafından incelenmekte, yeterli kalite ve Güvenilirlik düzeyinde bulunursa adresleri ve içeriğini tanıtan kısa bir açıklama siteye konulmaktadır. Böylece öğrencilerin güvenilir bilgi ve belge sunan, faydalı sitelere yönlendirilmesi sağlanmaktadır. http://historymatters.gmu.edu sitesinde bunun dışında hizmetler de sunulmaktadır. Sitesinin kendisinin de bir belge arşivi vardır. Ayrıca öğrencilere tarih çalışmalarının yöntemleri, birincil kaynakların kullanımı, web sitelerinin kullanımı ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konusunda kapsamlı bilgiler verilmektedir. Öğrenci, öğretmen ve tarihçilerin fikirlerini paylaştığı forumlar oluşturulmuştur. Öğrenciler için bilgilerini sınayacakları testler hazırlanmıştır. Öğrenci projelerinin sergilendiği ve paylaşıldığı web siteleri hakkında da bilgi verilmektedir. Bunlardan baksa, Öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini aktardıkları röportajlar mevcuttur. Bu web Sitesi ABD’de öğrenci ve öğretmenler arasında oldukça geniş bir ilgi görmektedir. (Kobran, 2001; Schrum, 2001). İngilizce olması ve ABD Tarihi üzerinde yoğunlaşması acısından, http://historymatters.gmu.edu Türk öğrenci ve Öğretmenler için kayda değer bir fayda arz etmiyor. Ancak, bu tur web sitelerinin gerekliliği, işlevleri ve yapısı acısından iyi bir örnek oluşturmaktadır.

Tarih öğretiminde web kaynaklarının kullanılmasında ortaya çıkan bir diğer sorun öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiyi özümsemeden kullanma alışkanlıklarını körüklemesidir.

İnternetin tarih öğretimine sağladığı imkanlar bilgi ve belgeye ulaşmayla sınırlı değildir. İnternet ulusal veya uluslararası düzeyde, okullar arasında uzaktan yapılan işbirliğine imkan sağlamaktadır. Bu çalışmalar farklı yerlerdeki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarına ve ortak çalışmalar yürütmelerini mümkün kılıyor. Tarih öğretimi alanında da bu tur çalışmalar yürütülmektedir.

Örneğin altı farklı Avrupa ülkesinden öğrencilerin İnternet üzerinden ortak çalışmasıyla bir Birinci Dünya Savası Ansiklopedisi hazırlanmıştır. İngiltere’de yapılan başka bir uygulamada öğrenciler 2. Dünya Savası hakkında Rus öğrencilerle e-posta yoluyla fikirlerini paylaşmışlardır.

İnternet ayrıca öğrencilere yaptıkları ödev ve projeleri sergilemeleri, ürettiklerini Web sitesi seklinde paylaşmaları için imkan sağlamaktadır.

  • Web sitesi hazırlama uygulamalarının öğrencileri tarihi konularda araştırma yapma ve bilgi üretme konusunda teşvik ettiği ve verimli bir öğrenme surecinin gerçekleşmesine katkıda bulunduğu görülmüştür.
  • Bunlardan başka, İnternet kanıt temelli tarih öğretimi ve oyun temelli öğrenme konularında bazı önemli imkanlar sağlamaktadır. Bunlara aşağıdaki başlıklarda değinilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here