Toplumsal Tarih, tarihçilerle sosyologların buluşma alanı. Toplumsal Tarih zaman ve değişim boyutlarını göz önüne alan, sıradan olay anlatma sınırlarını aşarak, bunların üstüne kuramsal açıklamalar, çözümlemeler oturtmak çabasına önem veren bir tarih dergisi.

Konumuz, kültür, sanat ve edebiyattan, dine, bilime, siyasete, iktisada, coğrafyaya ve uluslararası ilişkilere kadar yayılan geniş bir yelpazede geçmişin günümüze aktarımı…            

İlkelerimizin başında çoğulluk ve çeşitlilik geliyor. Biz bir siyasal parti değiliz. Türlü türlü görüşlerdeki insanların çalışmaları dergimizde yer alacak. Belli bir niteliksel düzeyde oldukça, yazıların içeriğine ve diline karışmayacağız…

Toplumsal Tarih milli mefahiri okşama çabasında olan bir dergi değil. Tam tersine eleştirel bakışa öncelik tanıyan, resmi tarih anlayışıyla hesaplaşan, resmi anlayışların insanların entelektüel gelişimlerini zedelediğini düşünen bir dergi.

Toplumsal Tarih akademik bir yayın olmasa da çoğu sayfaları ortaya konan görüş ve bilgilerin ilgili kaynaklarca gereği gibi desteklendiği yazılardan oluşturuyor. Böylelikle okuyucunun yazarın nasıl bilgilendiğini ve ulaştığı sonuçlara hangi süreçlerden geçerek vardığını takip edebildiğini umuyoruz.

Toplumsal Tarih kâr etmeyi amaçlayan bir yayın değil, yayın politikasını para kazanmak belirlemiyor; buna karşılık derginin mümkün olan en geniş çevreye ulaşmasını tabii ki önemsiyoruz. Okuyucunun makalelerle daha kolay bir ilişki kurmasını sağlamak için epeyce görsel malzeme kullanıyoruz, bu tercih zaman zaman daha önce yayınlanmamış kimi resim ve belgelerin kopyalarını okuyucuya sunmamıza olanak sağlıyor.

Toplumsal Tarih 250. sayısını aştı  Tarih Toplum’un yayın hayatına 1983’te girdiğini düşünürsek, benzer bir anlayışla aylık yayın yapan tarih dergiciliğinin kesintisiz olarak 30. yılını aşmış olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye’de tarih, resmi ve şöven çizgilerin çokça kirlettiği bir alan. Toplumsal Tarih yalan söylemeden, şimdiye kadar oluşmuş tarihyazımını eleştirel bir bakışla okuyarak, tartışılması gereken konuları dürüstçe ele alan bir dergidir.

Toplumsal Tarih’e yazı göndermek isteyenler için:

Aylık yayın yapan Toplumsal Tarih’in her ayın ilk Perşembe günü yayın kurulu toplanmaktadır. Dergiye gelen yazılar bu kurulda değerlendirilir, kurulun onayladığı yazılar yayınlanır.

Hazırladığınız yazıyı en geç, yayınlanmasını istediğiniz aydan bir önceki ay toplanacak kurula girecek şekilde önceden yollamanız gerekir.

Toplumsal Tarih’te ortalama makale uzunluğu 2000-3500 kelime arasındadır, bu sınırı aşmamaya özen gösterilmesini istiyoruz.

Yayınlanmasını istediğiniz makalede ortaya konan bilgi ve görüşler, gerektiği şekilde kaynaklarla ve dipnotlarla desteklenmelidir.

Belirtilen kaynaklarda yazar adı, eser adı, yayın yılı ve yayınlandığı şehir verilmelidir.

Toplumsal Tarih’e gelen yazıların daha önce çalışılmamış belge veya belgelere dayanmasını, bilinen belge ve kaynaklara dayanıyorsa yeni bir yaklaşım getirmesini ya da Türkiye’de az bilinen bir konuyu ele almış olmasını tercih ediyoruz.

Toplumsal Tarih’te yayınlanan yazılarda ortaya konan bilgi ve yorumların belli sorun veya sorunlar etrafında, takip edilebilir bir mantıksal tutarlık içinde sunulmuş olmasını bekliyoruz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here