Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi

0
1227

Sosyal bilimlerin önemli disiplinlerinden biri olan tarihin, ilk ve orta öğretim düzeyinde soyut ve öğretmen merkezli bir anlayışla öğretilmeye çalışılması, bu alanda önemli problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır.

Öğrencilere yaşadıkları zaman diliminden çok önce cereyan etmiş olayların soyut bir biçimde anlatılması, bu derse karşı istenen ilginin gösterilmemesine ve sağlıklı davranış değişikliklerinin oluşturulamamasına neden olmaktadır.

Tarih dersleri aracılığıyla, nitelikli bireylerin yetiştirilebilmesi için, öğrencilerin farklı duyu organlarına hitap eden ve öğretim teknolojileri açısından zengin öğretim ortamları oluşturulmalıdır.

Etkin öğretim ortamlarının oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 • Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz.
 • En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimizde öğrendiğimiz şeylerdir.
 • Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğrenebiliriz.
 • En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa giden öğretimdir.

Yukarıdaki açıklamaya ilaveten, öğrenmeyle ilgili yapılan çalışmalar; öğrencilerin okuduklarının % 10’unu, duyduklarının % 20’sini, gördüklerinin % 30’unu, hem görüp hem duyduklarının % 50’sini, görüp, işitip ve söylediklerinin % 80’ini, görüp, işitip, dokunup ve söylediklerinin % 90’ını öğrendiklerini göstermektedir.

öğrencilerde kalıcı ve istendik davranış değişikliklerinin meydana getirilebilmesi için, öğretim teknolojileri açısından zengin aktif öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.

Öğrencilere zengin öğrenme ortamlarını hazırlayabilecek araçlardan birisi filmlerdir. Filmler tarih derslerini daha basit ve ilginç hale getirmenin yanında, öğrencilere geleneksel öğretim anlayışıyla kazandırılması mümkün olmayan pek çok niteliği kazandırabilecek araçlardır.

Özellikle çağımız insanının ihtiyaç duyduğu ve üst düzey düşünme becerileri olan sentez, analiz ve değerlendirme becerilerinin filmler aracılığıyla öğrencilere kazandırılması mümkündür.

Buna ilaveten öğrenciler, filmle toplum arasındaki çok yönlü ve karmaşık ilişkileri analiz ederek pek çok şey öğrenebilirler.

TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK FİLM ÇEŞİTLERİ

Öğretimi yapılan konularla ilgili öğrencilerde davranış değişikliği meydana getirebilecek olan her çeşit film tarih derslerinde kullanılabilir. Tarih öğretiminde kullanılabilecek filmlerin bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Eğitimsel filmler
 • Çizgi filmler
 • Komedi filmleri
 • Reklâm filmleri
 • Belgesel filmler
 • Dramatik filmler
 • Bilim kurgu filmleri
 • Arşiv filmleri
 • Resmi savaş filmleri
 • Amatör filmler
 • Haber filmleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here