Tarih İncelemeleri Dergisi

0
817

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın hayatına 1983 yılında başlayan Tarih İncelemeleri Dergisi yılda bir cilt birliğinde Temmuz ve Aralık aylarında iki fasikül halinde yayımlanır. Derginin amacı, tarihin her alanında yazılmış özgün çalışmaları yayımlayarak tarih alanına katkı sağlamaktır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde Türk ve Dünya tarihine ilişkin özgün makale, arşiv belgeleri, tercüme ve kitap tanıtımı ile sempozyum, kongre ve nekroloji haberleri yayımlanır.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), uluslararası hakemli bir dergidir. TİD, tarih ve tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır. 

Odak ve Kapsam

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalar Tarih İncelemeleri Dergisi’nin yayın odağında ve kapsamındadır.

 • Türk ve Dünya tarihine ilişkin özgün makaleler
 • Arşiv belgeleri
 • Çeviriler
 • Kitap tanıtımları
 • Sempozyum haberleri
 • Kongre haberleri
 • Nekroloji

Yayın Sıklığı

Yayın hayatına 1983 yılında başlayan Tarih İncelemeleri Dergisi, yılda bir cilt birliğinde Temmuz ve Aralık aylarında iki fasikül halinde yayımlanır.

Yayın Dili

Tarih İncelemeleri Dergisi’nin yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ya da İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Ana dili İngilizce olmayan yazar(lar)a çalışmalarını yüklemeden önce İngilizce redaksiyon için kurumsal destek almaları önerilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar için değerlendirme sürecinde yayın kurulu ve/veya bilim kurulu tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Dil redaksiyonu talep edilen çalışmalar, aşağıda önerilen akredite dil kuruluşlarında yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi yayın kuruluna ibraz edilir. Redakte edilmeyen ve belgelendirilmeyen çalışmalar yayına kabul edilmez.

Derginin Bölümleri

Tarih İncelemeleri Dergisi’nde Türk ve Dünya tarihine ilişkin özgün araştırma makaleleri, arşiv belgeleri, tercümeler, kitap eleştirileri ve tanıtımları, sempozyum ve kongre haberleri ile nekroloji yazıları yayımlanır.

Refreshingly, what was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture.

Emotional discomfort, when accepted, rises, crests and falls in a series of waves.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Tarih İncelemeleri Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Tarih İncelemeleri Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Tarih İncelemeleri Dergisi’ne gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here