Bilgisayar teknolojisinin insan hayatını en çok etkileyen boyutlarından birisi olan Internet, tarihsel bilginin üretilmesi, yayılması ve paylaşılması (veya tüketilmesi) konusunda da önemli bir değişim getirmiştir. Bu değişim kaçınılmaz bir biçimde Tarih öğretimini de etkilemektedir.

İnternet’in tarih öğretimine getirdiği en önemli yenilik çok daha fazla ve çeşitli bilgi ve belgeye, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamasıdır.

Web siteleri aracılığıyla tarihi kaynaklar, Belgeler ve bilgiler sanal olarak insanların kullanımına sunulmaktadır. Tarihle ilgili web siteleri amaçları, içerikleri, boyutları, hazırlayan kişi ve kurumlar, bilgi ve kaynakların niteliği gibi farklı acılardan çok geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Akademik tarih araştırmalarına ve tarihçilere yönelik olarak hazırlanmış web siteleri vardır. Örneğin Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan dergilerde yer alan makaleler kurumun web sitesinden elde edilebilmektedir. Genel kamuoyuna yönelik hazırlanmış, tarihi bilgi, belge ve kaynak içeren web siteleri de bulunmaktadır. Bu siteler içerisinde tarihçiler ve diğer uzmanlar tarafından profesyonel bir bicimde hazırlananlar olduğu gibi, tamamen amatör bir şekilde hazırlanan tarih siteleri de vardır. Sitelerin bazıları sadece tarih konularını ele alırken, bazıları da diğer konuların yanında tarihe de yer vermektedir. Bunların dışında bir de, tamamen Tarih öğretimine yönelik olarak, öğretmen ve öğrenciler için hazırlanmış siteler mevcuttur. İngiltere merkezli http://www.schoolhistory.co.uk bu tur sitelere iyi bir örnektir. Ülkemizde maalesef bu turun dört bası mamur bir örneği henüz mevcut değildir.

Bu web sitelerini hazırlayanlar çok geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır.

Üniversiteler, araştırma kurumları, müzeler, arşivler gibi bilim ve kültür Kurumlarının yanı sıra, diğer devlet kurumları da (yerel idareler, valilikler, Bakanlıklar, vs.) web sitelerinde tarihle ilgili konulara yer verebilmektedirler.

Dolayısıyla, tarih sitelerinin hazırlanmasının arkasında Bilimsel ve eğitimsel amaçların yanında, politik ve ideolojik hedefler, ticari Faaliyetler ve kişisel hobiler gibi çok çeşitli faktörler bulunabilmektedir.

Kurumsal yapı dışında, tarihçiler kendi şahsi teşebbüsleriyle web siteleri Hazırlamaktadır. Tarihle ilgili dernekler, vakıflar ve yayın kuruluşları da (dergiler, Televizyon kanalları vs.) tarih konulu web sitelerinin hazırlanmasında önemli bir Rol oynuyorlar. Ancak, tarihle ilgili konulara yer veren sitelerinin muhtemelen Büyük bir kısmını tarihle amatör olarak ilgilenen kişiler tarafından hazırlanan Siteler oluşturmaktadır.

www.tarihegitimi.com

https://www.facebook.com/tarihegitimi

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here