Tarih Derslerinde Film Kullanmanın Faydaları

0
969

Filmlerin görsel ve işitsel yönlerinin yanında, renk ve hareket özellikleri de bulunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı, eğitim ve öğretim etkinliklerinde kullanılabilecek filmler aracılığıyla öğrencilerin farklı duyu organlarına hitap edilerek  istenilen davranış değişikliklerinin daha kolay oluşturulmasına zemin hazırlanabilir.

Filmlerin tarih öğretim etkinliklerinde kullanılmasının pek çok faydası bulunmaktadır. 

 • Öğrencilerin ilgilerini çekme.
 • Değişik tarihi konulara yönelik geniş bir içerik sunma.
 • Belirli bir noktayı açık hale getirme.
 • Dersi ilginç hale getirme.
 • Öğrencilerin duygularına hitap etme.
 • Öğrenciye gösterilen film özetlerinin ardından, gösterimi yapılan konuyu neyin takip edeceğini söyleme imkânı sağlama.
 • Öğrencilere, gösterimi yapılan film özeti hakkında kendi el yazılarıyla görüşlerini yazma imkânı sağlama.
 • Kavramları görsel olarak sunma.
 • Bir olayın iki farklı versiyonunu gösterme.
 • Geçmişi ilginç ve ulaşılabilir kılmaya yardımcı olma.
 • Öğrencilere diğer şekilde ulaşılması mümkün olmayan kanıt ve kaynaklar sunma.
 • Öğrencilere tanımadıkları insanlar ve yerler hakkında açık ve net bir fikir verme.
 • Motivasyonu arttırma.
 • İlgi ve merakı arttırma.
 • Karmaşık şeyleri basitleştirme.
 • Geçmişe ait insan, yer ve karmaşık olaylar hakkında bilgi sağlama.
 • Öğrencilerin yaşamaları mümkün olmayan olay ve sahnelerin gösterimine yardımcı olma

Öğrenci merkezli ve aktif tarih öğretimi üzerine çalışmalar yürüten Phillips, tarih öğretimiyle ilgili bir eserinde, derslerde video kullanımının faydalarını açıklamıştır. Yazarın video kullanımının faydalarıyla ilgili önerilerini filmlerin tarih derslerinde kullanımına uyarlamak mümkündür. Bu faydaların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

Kısa film pasajları öğrenciler için ilgi çekicidir. Bunlar öğrencilerin kafasında soru işaretleri oluştururlar.

 • Film, öğrencilere önemli olgusal bilgi sağlar.
 • Film değişim, kronoloji, sebep, sonuç, benzerlik, farklılık, motivasyon ve empatik bakış açısıyla ilgili konularda tartışma sağlar.
 • Pek çok filmin kendisi kanıt olarak kullanılabilir. Buna ilaveten filmler hipotezleri test ve güvenirliliği kontrole yardım eder.
 • Filmler, bilgilerin ve kanıtların diğer kaynaklarla karşılaştırılmasını sağlarlar.
 • Filmler, özellikle ırkçılık ve soykırım gibi hassas konuların daha iyi anlaşılmasına yardım ederler.
 • Filmler, öğrencilerin anlamakta zorlandıkları konuları basitleştirip anlamaya yardımcı olurlar.
 • Filmler, geçmişin görsel olarak sunulması ve öğrencilerin hoş vakit geçirmelerine yardımcı olurlar.

TARİH ÖĞRETİMİNDE FİLMLE ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmenler tarih derslerinde film kullanmadan önce, bir dizi hususa dikkat etmelidir. İlk aşamada, tarih öğretmeni okulun imkanlarının film kullanımına uygun olup olmadığını gözden geçirmelidir. Okulun imkanlarının tarih derslerinde film kullanımına uygun olması durumunda, öğrencilerde meydana getirilecek davranış değişikliklerine uygun bir film seçilmelidir. Bu bağlamda ülkemizde Osmanlı Devleti ve Kurtuluş Savaşı’yla ilgili değişik filmler bulunmaktadır.

 

 

Buna ilaveten, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemiyle ilgili olarak ülkemiz dışında hazırlanmış filmler de tarih derslerinde kullanılabilir. Tarih öğretmeni kullanacağı filmi tespit etmesinin ardından, filmin kazandırılacak davranışlarla ne derece örtüştüğünü çok net bir biçimde ortaya koymalıdır. Tarih öğretmeninin dikkat etmesi gereken diğer bir husus ise, kullanılacak filmin öğrencinin yaş, yetenek, ilgi ve seviyesine uygun olup olmadığıdır.

Filmin verdiği mesaj, içerik, kullanılan dil, ön yargının olup olmadığı göz önüne alınması gereken diğer hususlardır.

 • Tarih dersinde öğretimi yapılacak konuya uygun filmin bulunmasının ardından, filmin nasıl kullanacağına karar verilir.
 • Filmin bir bütün halinde mi, yoksa pasajlar halinde mi gösterileceğine, hangi noktalarda daha fazla dikkat edileceğine karar verilmelidir.
 • Bu aşamada, film gösterimi veya gösterim sonrasında, ne tür etkinliklerin yapılacağı planlanmalıdır. Bu çerçevede, yapılacak etkinlikler ve sorulacak sorular belirlenir.
 • Buna ilaveten, film gösterimi ve etkinliklerin ardından, değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği planlanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here