Sınıfta Bilgisayar Teknolojileri Destekli Tarih Öğretimi

0
893

Tarihin kendi yapısı, tarihe bilgi toplamaktan çok, bir araştırma tarzı olarak bakmayı önemli kılmaktadır. Eğer tarih, temelde geçerli yorumlar vermekle ilgiliyse, tarih dersinde, öğrencilere tarihsel materyali çözümlemede ve yorumlamada yardım edecek becerileri kazandırma üzerine odaklanması gerektiği tartışılmalıdır. Eğer biz tarihi bir olgudan sonra diğer olgu ile sınırlarsak, tarih öğretiminin en önemli hedefini kaybetmiş olacağız. Üstelik bir kişinin belleğinde tutabileceği olgu sayısı sınırlıdır.

Becerilere ilişkin durum farklıdır. Bir kez beceri öğrenilince, gelecekte farklı durumlar için de kullanılabilir.

Tarih öğretiminde temel hedef, olguları ezberlemekten çok, beceriler olmalıdır. Öğrencilerin, tarih disiplinin ana özelliklerinin farkına varmalarında sınıf ortamı, öğretmenin bilgiyi veren olarak gösterildiği ortamdan çok, öğrenciler için aktif öğrenme çevresi olmalıdır. “Yeni Tarih” tarafından savunulan yaratıcı tarih öğretimi, sadece sebep ve sonucun analizini geliştiren becerilerin de ötesine gider. Burada önerilen, öğrencilere okulda -ilköğretim düzeyinde bile- tarihsel kaynakların verilmesi ve onların, olguları kendi başlarına “inşa etmeleri” ve “keşfetmeleridir.” Tarihsel kaynak olarak, biz genellikle dokümanter malzemenin fotokopisini kastetmekteyiz. Fakat bunlar, kalıntı ya da otantik arşivsel filmler de olabilir.

Kaynak malzemeleri kullanarak, gerçekten biz, J.S. Bruner’in(1960 ve 1966) teorileri ile geliştirilen“konu alanının yapısını” öğrencilere öğretebiliriz.

Tarihçilerin, kanıtlarla uğraşması yıllar sürer ve okul çocuğundan aynı şeyi yapmasını isteme haksızlık gibi görülmektedir. Fakat öğrencileri kanıt ile haşır haşır neşir yapmanın amacı, onları tarihçilere dönüştürmek değildir.

Öğrenci, kanıta bakarak ve kanıtla çalışarak, gerçek bir tarih araştırması yapıyor da değildir. Üstelik okulun bilim laboratuarında deneyler yapmasını istediğimiz öğrenci, bilimin gelişmesini engellemediği için, ilköğretimde İngilizce kompozisyonlarından büyük bir edebî değer ummayız. Benzer şekilde, okul çocuklarının birincil kanıtı ele alarak tarih yaptığını söylemek haksızlık değildir.

BECERİLER VE YETENEKLER

A.      İç Kanıta Dayalı Dokümanları Anlama
1. Kavrama İçeriği özetleme, terimleri anlama
2.Çeviri Birinden diğerine çevirme, örneğin; istatistikî bilgiyi tablolaştırma
3.Seçim Kanıtın ya da olgunun bir parçasını belirlenen probleme ilişkin olarak seçme
4.Analiz Kanıtın iki ya da daha fazla parçasını karşılaştırma

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here