Ders Kitabı Yazarları için Öneriler

0
706

Ders kitabının kapağı, kitabın albenisini oluşturur, dolayısıyla kapak tasarlanırken hitap edilecek kitleye uygun ve içeriği yansıtacak bir tasarım ortaya konarak hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan kitap kapağının örgencilerin dikkatini üzerine çekeceği ve olumlu düşünceler oluşmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Dil ve anlatım yönüyle öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. Görsel araçların baskıları net, estetik ve anlaşılır olmalıdır.

Görsel araçlarda gözü yoracak ve dikkati dağıtacak şekilde kullanılan renkler kitabın okunmasında itici bir rol oynayabileceğinden, kullanılan renkler arasında uyum ve bütünlük sağlanmalıdır
Hazırlık çalışmaları öğrenciye neyi, nereden çalışacağı, çalışma sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği gibi, yönlendirici rehber bilgileri sunulmalı, onları nasıl hazırlık yapacakları konusunda eğitmelidir.
Hazırlık çalışmaları öğrencide ünite veya konuyu öğrenmek için ilgi ve istek uyandıracak şekilde hazırlanmalıdır.

Hazırlık çalışmaları öğrencileri, araştırma, inceleme ve gözlem yapmaya teşvik edecek şekilde hazırlanmalıdır.

Değerlendirme soruları öğretilen ünite ve konuların pekiştirilmesi ve sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için uygun sayıda ve nitelikte hazırlanmalıdır.
Ders kitaplarında ünite sonlarında, ünitenin hedef davranışlarının kazandırılıp kazandırılmadığını anlamak için araştırma, inceleme ve gözleme dayalı çalışmalarda sürecin değerlendirilmesine imkân verecek değerlendirme ölçütü verilmelidir.

 

Tarih kitaplarındaki konular arasında denge sağlanmalıdır. Siyasi ve sosyal tarih konularının ağırlıkları, biri birinin önemini azaltacak şekilde verilmemelidir.

Tarih derslerinin haftalık saatlerinin arttırılması, konuların sıkıştırılmadan, okuma metinlerinin hepsinin yorumlanmasını da sağlayarak elde edilmesi istenilen, problem çözme becerisi, empati kurma, kronolojik düşünme gibi tarihsel düşünme becerilerinin kazanılması sağlanmalıdır.


Ders kitaplarının hazırlanmasında farklı okul türleri dikkate alınmalı gerekirse meslek liseleri için farklı bir tarih kitabı hazırlanmalıdır.
Ders kitaplarındaki konulara uygun olarak tarihi mekânların ve müzelerin gezilip görülmesine olanak sağlanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here