Beyin Temelli Öğretim

0
933

Öğrenciler, genelde tarih derslerini sıkıcı ve geçmiş olaylarla ilgilendiği için günlük yaşantıda yararı olmayan ders olarak değerlendirmektedirler.

Öğrenciler, derste pasif durumda bulundukları ve öğretmen merkezli bir ders işlendiği için bir süre sonra düşünme becerilerini en alt seviyeye düşürerek derste tamamen ezbere yönelmektedirler.

Bundan dolayı daha dersin başında ön yargılı bir tutum izlemektedirler. Bu tutumu geliştirmelerinde dersin bazı öğretmenler tarafından geleneksel öğretim yöntemleriyle ezbere dayalı, bilgi aktarımı şeklinde işlenmesinin önemli etkisi vardır.

Böyle bir öğretim stratejisi ezberi kuvvetli olan öğrenci için kolaya kaçmaktır. Öğrenci bu şekilde eğitildiği için dersi kolay bulmakta ve olumlu tutum geliştirmektedir. Bu belli zeka türünde olan öğrenciler için olumlu bulunabilir. Fakat öğrenciler farklı zeka türlerine sahiptirler.

Tarih dersine olumlu tutumun geliştirilmesi, ders hakkındaki ön yargıları n en az seviyeye indirilmesi, çağdaş, sorgulayan, olaylar arasında bağlantı kurabilen bireylerin yetiştirilebilmesi için tarih derslerinde beyin temelli öğretim stratejilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Tarih dersinin bazı öğrenciler tarafından sıkıcı bulunmasının en büyük etkenlerinden birisi öğretmenlerin ekseriyetinin bu tutum içinde olmasıdır.

Ülkemizde genellikle tarih öğretiminde bilgi aktarımına dayalı geleneksel öğretim yöntemi uygulanmaktadır. Bu da öğrenciyi ezbere itmektedir. Bu nedenle öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, tarih dersi denince tarih kitabının ezberlenmesi ve sınavlarda da burada yazılanların aynen aktarımı ile başarılı olacaklarını düşünmektedirler.

Yalnızca öğrenciler açısından değil toplumdaki insanların bir kısmı için de tarih üretimi olmayan, günlük problemlerin çözülmesinde etkisiz bir disiplin olarak görülmektedir. Bu bağlamda matematik, coğrafya, fizik, kimya vb. disiplinler daha faydalı olarak algılanmaktadır. Çünkü toplumda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunduklarına dair yaygın bir kanı mevcuttur. Fakat tarih söz konusu olduğunda benzer gerekçelere sığınmak pratik açıdan mümkün görünmemektedir (Dilek,2002, 32). Tarih dersinde elbette ki, öğrenilmesi gereken önemli olaylar, isimler, tarihler vardır. Ancak sorun, bunların öğrencilere basit, anlaşılır ve dikkat çekici nasıl öğretileceğidir.

Öncelikle öğretmenler sınıflarında iyi bir öğrenme ortamı sağlayarak tarihle ilgili bir heyecan duygusu yaratmalıdırlar. Farklı zeka türlerine sahip öğrencilerin rahat bir öğretim ortamında aktif hale gelmeleri ve potansiyellerini açığa vurmaları sağlanmalıdır. Öğrencinin derse aktif katılımı başarıyı da doğrudan etkileyecektir.

Öğrencilerin tarih dersine olan ilgilerini ve tutumlarını geliştirmek amacıyla derslerde konulara göre çeşitli öğretim yöntemleri ve stratejileri uygulanabilir.

 

To find my place. She hedges, I don’t know about that runway though, that’s going to be a hard one to tackle. Everyone realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators.

A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for

Öğretim yöntemi, öğretmenin sınıfta öğrenmeyi sağlamak için yaptığı uygulamadır. Dolayısıyla öğrenmeyi sağlamak için bir araçtır Geleneksel bir öğretim anlayışıyla kitaptaki bilgileri aynen öğrencilere aktarmak önemli bir öğretim etkinliği değildir. Önemli olan basılmış olan bir sayfanın yapamadığını –yeni bilgiler, tartışma ortamları, değişik yaklaşımlar gerçekleştirebilmektir.

Etkin bir öğretim için yöntem zenginliğine gitme artık evrensel bir kural haline gelmiştir. Öğretmenin etkin bir öğretim için yapabileceği birçok yöntem vardır Bu yöntemlerden biri de beyin temelli öğretim yöntemidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here