10 Soruda Medya Okuryazarlığı

0
1029

Medya, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları denince ne anlamalıyız?


Medya, Latince’de araç anlamına gelen medium sözcüğünün çoğuludur ve yaygın olarak iletişim alanında kullanılır. Medya, kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, film, internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir. Aynı zamanda kitle iletişiminde kullanılan araçların yayın yaptığı ortam (uydu, kablo, internet gibi) ile yayın hizmetini sunan yapının (medya kuruluşları) bütününü ifade eder.

Medya okuryazarlığı nedir?


Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Medya Okuryazarlığı Dersiyle geliştirilmek istenen nitelikler nelerdir?


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin;

  • Medya okuryazarlığının önemini kavramış,
  • İhtiyaç duyduğu doğru ve geçerli bilgiye farklı medya araçlarını etkin şekilde kullanarak erişebilen,
  • Medya iletilerinin üzerinde düşünülebileceğini fark eden,
  • Medya iletilerini toplumsal, kültürel, ekonomik, politik bağlamları çerçevesinde değerlendiren,
  • Medya üretimine ilişkin beceri kazanmış,
  • İnsan hakları, sorumluluk, etik, mahremiyet, kişisel güvenlik konularını dikkate alarak etkili ve özgün iletiler oluşturan,
  • Medya alanındaki yenilikçi fikirleri inceleyerek özellikle yeni medyaya yönelik yaratıcı fikirler geliştiren ve paylaşan bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Medya Okuryazarlığı Dersinin verildiği başka ülkeler var mıdır?


ABD’de medya eğitimi 1932 yılından beri verilmektedir. New York Times gazetesinin girişimi ile başlayan bu sürece başta 350 basın kuruluşu destek vermiştir. Bu işe okullara çeşitli gazeteler gönderilerek başlanmıştır. On binlerce öğretmen medya okuryazarlığı eğitiminde görev almıştır. Günümüzde Medya Okuryazarlığı Dersi ABD’de zorunlu dersler listesindedir.

Medya eğitimi alt yapısının hazırlanması uzun yıllar almıştır. 1932’lerde ilk olarak ABD’de başlayan medya okuryazarlığı çalışmaları 1970’lerden itibaren Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmıştır. Medya okuryazarlığı eğitimi, bazı ülkelerde diğer derslerle ilişkilendirilerek bazı ülkelerde ise seçmeli ya da zorunlu ayrı bir ders olarak verilmektedir.

Medya Okuryazarlığı bu kadar önemli bir konu ise yetişkinlerin de bu eğitimi almaları gerekmez mi?


Kesinlikle. Yaşadığımız yüzyılda, ister çocuk ister yetişkin olsun, medyanın hayatımızda kapladığı alan son derece artmış durumdadır. Üstelik medya her geçen gün genişlemekte ve değişmektedir. Böyle bir ortamda, yetişkin medya kullanıcılarının da bilgi sahibi ve etkin olmaları kaçınılmazdır. Dersi seçen öğrenciler ders etkinliklerini eve taşıyarak, ailesiyle paylaşarak onların eğitilmelerine büyük katkı sağlayabilirler.

Medya Okuryazarlığı Dersi ne zaman ve nasıl seçilebilir?


Medya Okuryazarlığı Dersi, “İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi”ne uygun olarak 7. veya 8. sınıflarda seçilebilmektedir.

Bu ders hem 7. hem de 8. sınıfta seçilebilir mi?


Hayır, ders 7. veya 8. sınıfta seçilebilecektir.

Bu dersi hangi öğretmenler okutabilecektir?


Medya Okuryazarlığı Dersini verebilecek öğretmenler, Millî Eğitim bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nda belirlenmektedir.

Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programına nasıl ulaşabiliriz?


Medya Okuryazarlığı Öğretim Programına pdf olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Medya Okuryazarlığı ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Görevi Nedir?


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 37’nci maddesinde yer alan “Medya okuryazarlığının toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde yaygınlaştırılması amacıyla, başta Millî Eğitim bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumları ile işbirliği yapmak” hükmü doğrultusunda konuyla ilgili çalışmalar yapmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here